509 093 621, 605 835 076

biuro@jtarchitecture.pl

---------Projekty Budowlane ---------

Realizujemy opracowania w formie:

1. Projekty budowlane spełniające wymogi przepisów umożliwiające uzyskanie pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia zamiaru realizacji robót.

W skład w.w. wchodzą:

W skład projektu budowlanego wchodzą także projekty budowlane przyłączy:

2. Projekty budowlano-wykonawcze, które stanowią uszczegółowienie projektów budowlanych o detale oraz zestawienia ilości podstawowych materiałów budowlanych ułatwiających planowanie i realizację inwestycji.

3. Projekty wykonawcze do których dołączamy kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robót.

Na życzenie Inwestora i z jego upoważnienia zajmujemy się wszystkimi formalnościami z uzyskaniem pozwolenia na budowę włącznie ( przedmiotowa usługa jest bezpłatna )

Wykaz niektorych, zrealizowanych prac projektowych

--------- Autor projektów do katalogu ---------